Általános szerződési feltételekkel egybefoglalt

szolgáltatási szerződés

https://taplalkozasoptimalizalas.hu

– Hatályos: 2022.04.25. napjától –

 

 1. A jelen szerződés (a továbbiakban: szerződés) Lencsés-Pál Petra egyéni vállalkozó
  (a továbbiakban: Szolgáltató/Üzemeltető) és a szolgáltatást igénybe vevő természetes személy
  (a továbbiakban: Ügyfél/Vásárló) jogait és kötelezettségeit foglalja egységes szerkezetbe.

 

 1. A jelen szerződés és az abban foglalt általános szerződési feltételek kiterjednek minden, Szolgáltató által a https://taplalkozasoptimalizalas.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) nyújtott és Ügyfél által igénybe vehető szolgáltatásra, valamint a Szolgáltató által üzemeltetett közösségi média felületen (instagram.com/taplalkozasoptimalizalas, facebook/taplalkozasoptimalizalas) megjelenített, szolgáltatásnak minősülő tartalmakra.

 

 1. Szolgáltató fenntartja a jogot jelen szerződés vonatkozó jogszabályok keretei között történő módosítására és kiegészítésére. A szerződés módosítását vagy kiegészítését követően annak tényéről Szolgáltató e-mail útján valamennyi Ügyfelet, akivel Szolgáltatónak aktív jogviszonya áll fenn tájékoztat azzal, hogy a már megkötött szerződések vonatkozásában a módosítások és kiegészítések csak Ügyfél kifejezett, erre vonatkozó írásbeli, e-mail útján közölt hozzájárulásával lépnek hatályba. A Szolgáltatóval a módosítást követően szerződött Ügyfelekre, a módosított szerződési feltételek irányadók.

 

 1. Szerződő felek egymás között az e-mail kommunikációt írásbelinek tekintik, amely során jogosultak a jelen szerződés tárgyának teljesítéséhez szükséges információkat egyeztetni.

 

Szolgáltató adatai

 

A szolgáltató neve:                                 Lencsés-Pál Mónika Petra

A szolgáltató székhelye:                           8000 Székesfehérvár, Titeli út 50.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:               info@taplalkozasoptimalizalas.hu

A szolgáltató levelezési címe:                            8000 Székesfehérvár, Titeli út 50.

Telefonszáma:                                                  +36 70/419-8146

Adószáma:                                              67198883-1-27

Bank neve:                                             OTP Bank
Bankszámlaszám:                                    11773360-05114593

A szerződés nyelve:                                 magyar

A tárhely-szolgáltató neve:                                     Rackhost Zrt.

A tárhely-szolgáltató címe:                                     6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe:                         info@nextserver.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala:                           nextserver.hu

 

 

Értelmező rendelkezések

 

 1. Az alábbi fogalmak a jelen ÁSZF-ben a következő jelentéssel bírnak:
 • https://taplalkozasoptimalizalas.hu: az Üzemeltető által fenntartott honlap;
 • Üzemeltető: aki a https://taplalkozasoptimalizalas.hu elektronikus felületen a saját termékeit eladásra kínálja;
 • Felhasználó: az a természetes- vagy jogi személy, aki a https://taplalkozasoptimalizalas.hu oldal tartalmához hozzáfér;
 • Ügyfél az a Felhasználó, aki a https://taplalkozasoptimalizalas.hu oldalon regisztrál, felhasználói fiókkal rendelkezik (a továbbiakban: Saját fiók) – elfogadva ezáltal az Üzemeltető Általános Szerződési Feltételeit.
 • Vásárló: az az Ügyfél, aki a https://taplalkozasoptimalizalas.hu oldalon a regisztráción keresztül vagy regisztráció nélkül megrendelést adott le.
 • Saját fiók: az Ügyfél a https://taplalkozasoptimalizalas.hu oldalon regisztráció útján Saját fiókot hozhat létre neve, e-mail címe és jelszó megadásával. Amennyiben a Felhasználó Saját fiók használata nélkül megrendelést ad le a https://taplalkozasoptimalizalas.hu-n, az Üzemeltető az Ügyfél részére, a megrendelés során megadott adatokkal Saját fiókot hoz létre. A Saját fiók menüpontokba szedve tartalmazza az Ügyfél által a regisztráció során és a megrendelése(i) leadásakor megadott adatokat, információkat, valamint a megrendeléshez kapcsolódó rendelésszámot, és releváns dokumentumokat (számla stb.). A Felhasználó a regisztráció során és az Ügyfél a megrendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. A Felhasználó felelős azért, hogy az általa megadott adatok megfelelnek a valóságnak, illetve a teljesség és az időszerűség követelményének. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a Felhasználó/Ügyfél által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a https://taplalkozasoptimalizalas.hu használatából kizárni. Az Üzemeltető jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a https://taplalkozasoptimalizalas.hu használatából kizárni abban az esetben is, ha az Ügyfél visszaélésszerűen használja a https://taplalkozasoptimalizalas.hu platformot, illetve annak szolgáltatásait. A platform visszaélésszerű használatának minősül például, ha az Ügyfél több termékre rendelést ad le, ám azokat önhibájából, szándékosan, a termékek kézbesítése során, vagy azok átvételi helyre történő megérkezését követően nem veszi át.
 • Kosár: A Vásárló/Felhasználó Saját fiókjának az a része, ahova a Vásárló/Felhasználó elhelyezheti azokat a Termékeket, amelyeket meg kíván vásárolni az elhelyezés pillanatában, vagy egy későbbi időpontban. Amennyiben a Kosárba helyezett Termékeket Vásárló/Felhasználó a kosárba helyezés időpontjában nem kívánja megrendelni, azokat figyelemmel kísérheti az Üzemeltetőtől kapott kereskedelmi értesítéseknek köszönhetően.
 • Weboldal: a https://taplalkozasoptimalizalas.hu weboldalon és aloldalai alatt található online kereskedelmi áruház.
 • Szerződés: az Üzemeltető és a Vásárló között a Weboldalon megjelenített Termékek értékesítése/megvásárlása tárgyában a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, az Üzemeltető és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre. A szerződéskötés nyelve: magyar.
 • Tartalom:
  • minden olyan adat és/vagy információ (beleértve kép, ábra, logó, grafikai elem, videó, fájl, szöveg, dizájn), amely a Weboldalon látható és hozzáférhető;
  • minden olyan e-mail és/vagy egyéb üzenet által tartalmazott adat és/vagy információ, amelyet az Üzemeltető a Vásárlónak elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küld;
  • az Üzemeltetővel partneri kapcsolatban álló harmadik félre, valamint az általa nyújtott szolgáltatásra (különösen, de nem kizárólagosan: futárszolgálat) vonatkozó adatok, információk, árak;

 

 • Hírlevél: elektronikus úton (e-mail, SMS) az Üzemeltető által a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozott Felhasználóknak időszakosan küldött kereskedelmi üzenet, kommunikáció, amely a https://taplalkozasoptimalizalas.hu oldalt érintő változásokról/újdonságokról, a https://taplalkozasoptimalizalas.hu-n megjelenített Termékekről és/vagy az Üzemeltető által adott időszakban szervezett/vállalt promóciókról, kedvezményekről tájékoztat és nyújt információt;
 • Megrendelés: a Vásárló Weboldalon található egy vagy több szolgáltatás vonatkozásában írásbeli vételi ajánlatot tesz az Üzemeltetőnek.
 • Kosárérték: egy Megrendelésben az Üzemeltetőktől megrendelni kívánt Termékek vételárának összege, csökkentve az Ügyfél által felhasznált/igénybe vett kedvezménykupon és/vagy vásárlási utalvány értékével, azaz az Ügyfél által a Megrendelés leadását követően az adott Üzemeltető részére fizetendő végösszeg.
 • Kereskedelmi értesítés: minden olyan, elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küldött értesítés (például: e-mail, sms, mobil, web értesítés stb.), amely általános és tematikus információt tartalmaz a korábban vásárolt termékekhez hasonló, vagy azokat kiegészítő termékekről; egyéb ajánlatokról és promóciókról; illetve piac- és közvéleménykutatások eredményeiről.

 

 

A szerződés megkötése és az általános szerződési feltételek elfogadása.

 

 1. A jelen szerződés írásbeli szerződésnek minősül, és kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, a jelen fejezetben foglaltak szerint:

 

 1. Ügyfél szerződéskötési szándékát a Szolgáltató online felületén, azaz a https://taplalkozasoptimalizalas.hu elnevezésű weboldalán közzétett, az alább feltüntetett szolgáltatás típusok közül az Ügyfél által választott adott szolgáltatáshoz tartozó megrendelő lap (a továbbiakban: megrendelő lap) kitöltésével és Szolgáltató részére való megküldésével jelzi, az alábbiak szerint:

 

 1. A jelen szerződés elfogadása: Ügyfélnek a kitöltött megrendelő lap Szolgáltató részére való megküldésével egyidejűleg van lehetősége megismerni, értelmezni és magára nézve kötelezőnek elismerni az ott közzétett jelen szerződést, amelyet a megrendelő lap kitöltési felületén az „Általános Szerződési Feltételek” beágyazott linkre kattintva érhet el. Ügyfél a jelen szerződés tartalmával egyező akaratnyilatkozatát és egyetértését, valamint a jelen tartalomnak megfelelő szerződéskötési szándékát a beágyazott link mellett található üres négyzet kipipálását követően a „Megrendelés” menüpontra kattintva jelezheti Szolgáltató részére. Azzal, hogy Ügyfél elfogadja az „Általános Szerződési Feltételek” elnevezésű, beágyazott linken közzétett jelen szerződést, valamint Szolgáltató „Adatkezelési Tájékoztatóját” ugyanezen a módon, majd a „Megrendelés” menüpontra kattintva benyújtja Szolgáltató részére a jelentkezési igényét (a továbbiakban: jelentkezés), Ügyfél a szolgáltatás jelen szerződésben és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt tartalmának megfelelő feltételekkel való igénybevétele mellett dönt.

 

 1. A https://taplalkozasoptimalizalas.hu weboldalon történő regisztrációval a Megrendelő kijelenti, hogy elfogadta a jelen ÁSZF-ben foglaltakat és tudomásul veszi, hogy a táplálkozási tanácsadói szolgáltatás megrendelésével, rendezvények és képzések előfizetésével a Felek közötti jogviszonyt a jelen ÁSZF szabályozza. Amennyiben az Ügyfél az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy sem tanácsadói szolgáltatást, sem rendezvényeken való részvételt, sem képzéseket nem tud igénybe venni.

 

 1. A weboldal tartalmát és az azon keresztül megvásárolható szolgáltatásokat és az eseményeken szóban elhangzó információkat szerzői jogok védik. Tilos a Szolgáltatótól származó információk, cikkek és felvételek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyagokkal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük. Az oldalon megvásárolt szolgáltatások és információk a vételár megfizetése ellenében a Vásárló rendelkezésére állnak, amelyeket a Vásárló kizárólag saját céljára használhatja fel. Azok bármilyen formában történő rögzítése, sokszorosítása és terjesztése írásbeli engedély nélkül szigorúan tilos.

 

Szolgáltatások köre

 

 1. A weboldalon elérhető szolgáltatások: táplálkozási tanácsadás, csoportos rendezvények, képzések és online termékek. Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: Személyre szabott étrendek: a személyre szabott étrend csomagok a választott csomagtól függően tartalmaznak egyénre szabott étrendet és – csomagtól függően – ahhoz fűződő további szolgáltatásokat, a Szolgáltató weboldalán feltüntetett mindenkori tartalommal és díjazással. Ügyfél a Szolgáltató egyes csomagjainak tartalmát a weboldalon a kívánt csomag típusra kattintva ismerheti meg.

 

 1. A választható csomag típusok az alábbiak:
 2. a) Tápanyagtöltő – 1 hetes étrend
 3. b) Méregtelenítés program – Méregtelenítés étrenddel és Rain Core-ral
 4. c) Alapozós program – Nurtíció (alapozás receptekkel)
 5. d) Komplex program – Emésztőrendszer regenerálás, optimalizálás (digitális, online-letölthető anyag)
 6. e) online videóanyag – kezdő fermentálás
 7. f) online videóanyag – kovászos kenyér készítés
 8. e) 2 órás konzultáció

 

 1. A fenti a-d) pontban foglalt csomagok részletes kérdőívelemzést foglalnak magukban, amely alapján Szolgáltató elkészíti a személyre szabott étrendi ajánlást.

 

 1. Az e) pontban foglalt konzultáció egy személyes konzultációs alkalom időkerete – amennyiben Szolgáltató weboldalán a mindenkori tartalmi leírás ettől eltérően nem rendelkezik – 120 (százhúsz) perc. A személyes konzultációk időpontját és – amennyibben Ügyfél több alkalmas csomagot választ – annak rendszerességét szerződő felek közösen egyeztetik.

 

 1. Az egyes szolgáltatáscsomagok tartalmának és díjának vonatkozásában a Szolgáltató weboldalán feltüntetett mindenkori tartalom és díj irányadó. Az Ügyfél által választott és befizetett szolgáltatás csomag tartalmának és díjának az a tartalom és díj tekintendő, amely a szolgáltatás csomag megrendelésekor és megfizetésekor Szolgáltató weboldalán szerepelt.

 

Felek jogviszonya szolgáltatás vásárlása körében

 

 1. A Szolgáltató és Ügyfél között a szolgáltatásra vonatkozó jogviszony a megrendelés a Szolgáltató általi írásos visszaigazolásával jön létre (e-mail üzenet), amely tartalmazza a rendezvénnyel/ képzéssel kapcsolatos információkat és fizetési adatokat.

 

 1. A Szolgáltató és a Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor az Üzemeltető e-mail útján megkapja a Vásárló által leadott megrendelést. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Szolgáltatóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A rendezvény, képzés megkezdése / szolgáltatás rendelkezésre bocsátása előtti fizetési határidőként megadott időpontig bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani. A Szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos természetes-, vagy jogi személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.

 

 1. Amennyiben az Ügyfél a rendezvény/képzés díjat a jelentkezéskor kapott visszaigazolásban leírt határidőre nem fizeti meg, úgy ezen szerződés automatikusan megszűnik, és az Ügyfél nem jogosult részt venni a rendezvényen/képzése. Jelentkezését a Szolgáltató automatikusan törli.

 

 1. A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet továbbá:
 • bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve
 • magánszemély Ügyfél esetében annak halálával;
 • automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel)
 • felek közös megegyezésével;
 • felmondással.

 

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 

 1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőnek.

 

 1. A Szolgáltató jogosult a meghirdetett rendezvények témájának, időpontjának, helyszínének valamint az előadók személyének az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett események törlésének lehetőségét is. A rendezvények/képzések esetleges törléséről illetőleg időpont-, vagy helyszín módosulásáról a Szolgáltató köteles az Ügyfelet legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni.

 

Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

 

 1. Az Ügyfél (vagy az általa megnevezett résztvevő) a befizetett rendezvényen, képzésen  jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére, valamint a webáruházban található online termékek megvásárlására. A Résztvevő jogosult a rendezvényen, képzéseken megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag saját célú felhasználására.
 2. Az Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a rendezvény megkezdéséig jelezni a Szolgáltató felé. A hibás adatokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 3. A Résztvevő a rendezvényen, képzésen köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel az rendezvény/képzés megtartását, valamint a többi résztvevőt nem zavarja, különös tekintettel a zaklató, közízlést és emberi méltóságot sértő megnyilvánulásokra. Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés a részvételi díj visszatérítése nélküli azonnali hatállyal történő felmondására, illetőleg a szolgáltatás megtagadására.

Szerzői jogok

 1. A Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a rendezvényeken kapott információkat kizárólag saját célra használja fel. Az információk Szolgáltató tulajdonjogát képzik és szerzői jogok védik, amely szellemi termékek felhasználása minden esetben a szerző kizárólagos és írásos hozzájárulásával engedélyezett.
 2. A rendezvények és a hozzájuk tartozó weboldal, Facebook/instagram oldal teljes tartama szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való után-közlése kizárólag Szolgáltató engedélyével lehetséges. A Résztvevő tudomásul veszi jelen ÁSZF elfogadásával, hogy a rendezvényeken a Szervező megbízásából készített hangfelvételeken, videó-anyagokon és képeken szerepelhet. Résztvevő szereplését tartalmazó képeket, videó-felvételeket és hanganyagokat Szervező az adatvédelmi nyilatkozatban meghatározottak szerint használhatja fel.

Szolgáltatások, azok igénybevétele, megrendelések, árak, díjfizetés

 1. A weboldalon elérhető szolgáltatások: táplálkozási tanácsadás, csoportos rendezvények, képzések. A megrendelhető szolgáltatások, képzések tekintetében a weboldalon az adott esemény/szolgáltatás nevére kattintva előhívhatók az esemény/szolgáltatás részletei és a jelentkezés/megrendelés felülete, ahol megtalálhatók az események, szolgáltatások ismertetői, az aktuálisan meghirdetett időpontok, helyszínek és árak. A jelentkezés elküldésével a Jelentkező elfogadja jelen ÁSZF-et és egy visszaigazoló e-mail üzenetet kap az általa megadott e-mail címre a jelentkezésről/megrendelésről és a fizetési adatokról.

A rendezvényeken, képzéseken való részvétel

 1. A rendezvényeken, képzéseken való részvétel feltétele a jelentkezési lap kitöltése, valamint a rendezvény, képzés teljes részvételi díjának kifizetése a kezdési időpontot megelőzően.
  A rendezvények, képzések díjait a jelentkezési űrlapokon elérhető fizetési módokon lehetséges kiegyenlíteni. Az elérhető fizetési módok eseményenként, képzésenként eltérőek lehetnek. Az események, képzések, szolgáltatások aktuális díjairól és feltételeiről az adott esemény saját felületén tájékozódhat.

Változtatás joga

 1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit, az általa nyújtott szolgáltatások körét, vételárát, határidőket stb. szabadon megváltoztathatja. A Szolgáltatónak a szolgáltatás adott áron történő eladására vonatkozó kötelezettsége a szolgáltatás árának a weboldalon közzétett megváltoztatásáig áll fenn. A változás a weboldalon történt megjelenítés időpontjától hatályos. A változtatások a már megrendelt szolgáltatások árát nem érintik.
 2. Az oldalon feltüntettet árak minden esetben bruttó árak, tartalmazzák a vásárláskor hatályos jogszabályokban meghatározott mértékű általános forgalmi adó összegét. Szolgáltató fenntartja a jogot a rendezvények időpontjának áthelyezésére, amennyiben a jelentkezők száma nem haladja meg a Szolgáltató által megfelelőnek ítélt létszámot.

Fizetési módok események igénybevételekor

 1. A Vásárlónak lehetősége van SimplePay bankkártyás fizetésre; átutalásra a Simple Pay segítségével. A Vásárló egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt Termékeket, azok árát és mennyiségét.

 

 1. A Vásárló jelen ÁSZF és az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadását követően véglegesítheti a megrendelését.

 

 1. Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus számlával teljesíti, ezt a befizetés beérkezése után a megadott e-mail címre küldi. A számla elektronikus aláírással és időbélyeggel van ellátva, így megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek. Az elektronikus számla pdf formátumban kerül kibocsátásra.

 

Lemondás, elállás

 1. A megrendelt rendezvény, képzés, szolgáltatás a fizetési határidő napjáig térítésmentesen lemondható, az elállás joga a fizetési határidő napjáig gyakorolható, a fizetési határidő napjáig gyakorolt elállás esetén Szolgáltató köteles a megfizetett díjat Megrendelő részére 8 munkanapon belül visszatéríteni. A rendezvény, képzés, szolgáltatás fizetési határidőn túl történő lemondása esetén Szolgáltató nem köteles a részvételi/szolgáltatási díj visszafizetésére. A lemondás kizárólag írásban, az info@taplalkozasoptimalizalas.hu címre küldött lemondással lehetséges, amelyet Szolgáltató 24 órán belül írásban köteles visszaigazolni. A két levél együttesen igazolja, hogy a rendezvény, képzés, szolgáltató lemondásra került.

A rendelés menete és a szerződés teljesítése

 

 1. Megrendelés: A természetes személy Ügyfél a https://taplalkozasoptimalizalas.hu weboldal „Webáruház” menüpontban található szolgáltatás típusok közül kiválasztja a számára megfelelő, általa igényelt szolgáltatás típust.

 

 1. A jelen szerződés megkötése: Ha Ügyfél egyetért a jelen szerződésben foglaltakkal, a szolgáltatási díj megfizetésével kötheti meg a jelen szerződést. Amennyiben Ügyfél nem ért egyet a jelen szerződésben foglaltakkal, illetve a külön linken közzétett „Adatkezelési Tájékoztató” tartalmával, úgy jelentkezését nem tudja leadni Szolgáltató rendszerébe – ekképpen az „Általános Szerződési Feltételek”, illetve az „Adatkezelési Tájékoztató” elfogadása nélkül a „Megrendelés” menüpont nem kattintható.

 

 1. Ügyfél a jelen szerződést tartalmazó „Általános Szerződési Feltételek”, valamint az „Adatkezelési Tájékoztató” elfogadásával, majd a „Megrendelés” gombra kattintva küldi el szerződéskötési szándékát, így a szolgáltatás igénybevételére irányuló szándékát Szolgáltató részére. A megküldött megrendelő lap Szolgáltató e-mail fiókjába érkezik be.

 

 1. A Vásárló jelen ÁSZF és az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadását követően véglegesítheti a megrendelését.

 

 1. A megrendelés Vásárló általi elküldése a Vásárló részéről tett ajánlattételnek minősül. A megrendelésről a webshop kosár felületén, honlapon a webshop fiókon, illetve e-mailben kap automatikus visszaigazolást 24 órán belül, melyen rendelésszám kerül feltüntetésre.

 

 1. Amennyiben Vásárló a megrendelés elküldése után (pl.: az automatikus visszaigazoló e-mailben) hibás adatot észlel, azt köteles haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül jelezni Üzemeltető felé.

 

 1. A Megrendelés véglegesítésével a Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Üzemeltető Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Üzemeltető felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Üzemeltető megtagadhatja.

 

A szolgáltatási díj megfizetése

 

 1. A Vásárló kiválasztja a számára megfelelő fizetési módot. A szolgáltatási díj megfizetése egyösszegben a Szolgáltató által elektronikus levelében megadott bankszámlaszámra történő banki átutalással történik vagy a Vásárlónak lehetősége van SimplePay bankkártyás fizetésre; átutalásra a Simple Pay segítségével. A Vásárló egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt Szolgáltatást, azok árát és mennyiségét.

 

 1. A megrendelt Szolgáltatás vételárát a Vásárló bankkártyás fizetés útján (OTP Simple Pay) vagy átutalással teljesítheti.

 

 1. Ügyfél a szolgáltatási díj megfizetése vonatkozásában előzetes teljesítésre jogosult, akképpen, hogy a Szolgáltató weboldalán közzétett bankszámlaszámra Szolgáltató jelen pontban foglalt tájékoztató elektronikus levelét megelőzően teljesíti a szolgáltatási díj megfizetését. A szolgáltatási díj teljes összegének Szolgáltató számlájára való tényleges beérkezésével kezdődően Ügyfél szerződéses jogviszonyba lép Szolgáltatóval, és felek elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a jelen szerződésben foglalt általános szerződési felételeket. Amennyiben Ügyfél a fizetendő szolgáltatási díj összegénél kevesebbet fizet meg Szolgáltató bankszámlájára, úgy a megfizetett összeg visszafizetésre kerül részére, és Ügyfél elveszíti foglalt helyét a Szolgáltatónál. A visszautalással járó tranzakciós díj megfizetése Ügyfelet terheli. Ügyfél köteles a szolgáltatási díj megfizetésről szóló bizonylatot Szolgáltató részére a befizetést követő három munkanapon belül megküldeni e-mail útján, annak érdekében, hogy helyét lefoglalja Szolgáltató rendszerében.

 

Számla kiállítása

 

 1. A Weboldalon szereplő Termékek árai forintban értendők és tartalmazzák az áfát.

 

 1. Szolgáltató az Ügyfél által a megrendelő lapon feltüntetett számlázási névre és címre állítja ki a számlát. Ügyfél, mint a szolgáltatást megrendelő személy személyazonosságán nem változtathat. A számlát Szolgáltató a kapcsolattartás során használatos e-mail címre, elektronikus úton küld meg Ügyfél részére.

 

 1. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató és a Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató e-mail útján megkapja a Vásárló által leadott megrendelést.

 

 1. A Megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e-mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű.

 

 1. Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében a Szolgáltató nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A fizetési mód kiválasztásából eredő következményeket, többletköltséget Vásárló viseli.

 

Konzultációval egybekötött személyre szabott étrend

 

 1. Amennyiben Szolgáltató a szolgáltatás csomagok valamelyikre részeként személyes vagy online konzultációt biztosít Ügyfél részére, úgy Ügyfél a szolgáltatási díj megfizetését – így a díj Szolgáltató bankszámlájára való beérkezését – követő 1 (egy) hónapon belül Szolgáltatóval közösen köteles meghatározni a szolgáltatás kezdő időpontját. A kezdő időpont meghatározásának kezdeményezése Ügyfél kötelezettsége. Szolgáltató jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Ügyfél a szolgáltatási díj jelen pont szerinti megfizetését követő 1 (egy) hónapon belül nem kezdeményezi az időpont meghatározását.

 

Felelősség

 

 1. Ügyfél kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés szerinti bármely szolgáltatás igénybevételét megelőzően e-mailben, de legkésőbb a Szolgáltató által kiküldött kérdőív megválaszolása során Szolgáltatót írásban és egyértelműen tájékoztatja minden nemű betegségéről, egészségügyi kockázatáról vagy bármely más, Ügyfél testi és lelki egészségét érintő vélt vagy valós diagnózisról, tényről vagy feltételezésről. A jelen pontban foglalt tájékoztatási kötelezettség Ügyfelet a szerződés teljes folyamán terheli és azért kizárólag Ügyfél saját maga felelős. Szolgáltató nem vállal felelősséget Ügyfél semmilyen betegségének vagy más egészségügyi rendellenességének fennálltáért, kialakulásáért vagy kockázatáért, legyen az akár az Ügyfél által bejelentett vagy eltitkolt, Ügyfél által tudott vagy számára is ismeretlen, tekintettel arra, hogy a gyógyítás, orvoslás bármely formája nem áll Szolgáltató hatáskörében, Szolgáltató gyógyításra, orvoslásra, betegségek vagy más egészségügyi rendellenességek felismerésére irányuló képesítéssel és végzettséggel nem rendelkezik.

 

 1. Szolgáltató az Ügyfél által előzetesen ismertetett, személyüket érintő ételintoleranciákat és ételérzékenységeket figyelembe veszi a szolgáltatásnyújtás során, azonban nem felelős azok akár pozitív, akár negatív irányú megváltozásáért. Szolgáltató nem felelős továbbá bármely, a szolgáltatásnyújtást megelőzően, annak során vagy azt követően a jövőben kialakult ételintolerancia és ételérzékenység kialakulásáért, felerősödéséért, illetve más irányú megváltozásáért.

 

 1. Szerződő felek rögzítik, hogy a szolgáltatás kizárólag tanácsadásnak, fizikai közérzet javító szolgáltatásnak minősül, amellyel Szolgáltató – a szolgáltatás típusától függően – segíti Ügyfelét az Ügyfél egészségével, illetve életvezetésével kapcsolatos tájékozottabb döntések meghozatalában. Szolgáltató hatásköre nem terjed ki semmilyen egészségügyi, mentális vagy fizikai probléma diagnosztizálására vagy kezelésére. Szolgáltató tevékenysége alapján ajánlások, tanácsok, javaslatok, útmutatás és információ közölhetők, a Szolgáltató legjobb tudása szerint. Ez semmiképpen sem helyettesíti az egészségügyi, orvosi tanácsadást.

 

 1. Szerződő felek rögzítik, továbbá a fentiek alapján Érdeklődő és Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató által a szolgáltatás keretében nyújtott információk nem orvosi tanácsok, és nem használhatók semmilyen egészségügyi állapot diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére. A nyújtott szolgáltatást tilos szakképzett egészségügyi tanácsadás, diagnózis vagy kezelés helyettesítőjeként használni. Amennyiben Ügyfél bármilyen egészségügyi problémával küzd vagy annak kialakulására utaló jeleket tapasztal, ajánlott haladéktalanul felkeresnie orvosát, vagy egy egészségügyi szakembert. Szolgáltató nem felelős és nem tehető felelőssé az általa szolgáltatott információk értelmezéséért.

 

 1. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az eredmények személyenként változhatnak, Szolgáltató minden egyes szolgáltatás csomagja egyénre szabott, a Szolgáltatás hatékonysága függ Ügyfél életmódjától. Szerződő felek rögzítik, hogy ahhoz, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás elérje célját, ahhoz az Ügyfél aktív közreműködése szükséges. Tekintettel arra, hogy Szolgáltatónak nincs lehetősége annak ellenőrzésére, hogy az Ügyfél betartja-e a Szolgáltató által meghatározott előírásokat és egyéb ajánlásokat, ezért a szolgáltatás eredménytelenségére való hivatkozással, sem más okból nincs lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésére, illetve visszafizetésére. Szolgáltató nem felelős és nem tehető felelőssé az általa szolgáltatott információk értelmezéséért.

 

 1. Ügyfél köteles a Szolgáltató által megküldött kérdőívet legjobb tudása szerint kitölteni, a konzultációk során minden szükséges egészségügyi, fizikai vagy bármely más olyan információt pontosan és helyesen közölni Szolgáltatóval, amely a szolgáltatás minőségét, eredményét bármely mértékben és bármely irányba befolyásolhatja, vagy amelyet Ügyfél egyéb okból szükségesnek tart a szolgáltatás teljesítéséhez, illetve amely információkat Szolgáltató kifejezetten megkövetel. Ennek elmulasztásából adódó hiányosságokért, káreseményért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

 

Kizáró okok

 

 1. A szolgáltatás igénybevételére irányuló jelentkezés elutasításának indokai (kizáró okok):
 2. a) súlyos betegség;
 3. b) hormonális betegség (kivéve: Inzulinrezisztencia, PCO/PCOS, pajzsmirigy alulműködés stb. egyeztetés szerint);
 4. c) tartós emésztőrendszeri betegség (kivéve: ételintoleranciák, ételallergiák);
 5. d) vesebetegség, májbetegség;
 6. e) hisztamin intolerancia, érzékenység;
 7. f) Candida-fertőzés;
 8. g) cukorbetegség bizonyos típusai;
 9. h) terhesség, szoptatás alatti időszak;
 10. i) 17 éves kor alatti személy;
 11. j) 17. életév betöltését követően a szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulásával lehetséges a szolgáltatások valamelyikét igénybe venni;
 12. k) egyéb, egyéni mérlegelés szerint el nem vállalt egészségügyi állapot.

 

 1. A kizáró okok és egyéb egészségügyi állapotok vonatkozásában annak mérlegelése, hogy Szolgáltató vállalja-e az Ügyfél által igényelt szolgáltatásnyújtást, Szolgáltató kizárólagos jogkörébe tartozik.

 

 1. Amennyiben Ügyfél olyan harmadik személyt ajándékoz meg a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások valamelyikével, amely megajándékozott harmadik személy a szolgáltatás igénybevételére a jelen fejezetben foglalt valamely, személyében fennálló kizáró ok miatt vagy Szolgáltatónak a mérlegelési jogköréből adódó valamely kizáró ok miatt nem jogosult, úgy az abból eredő jogkövetkezményekért kizárólag Ügyfél felelős, Szolgáltató elszámolási kötelezettséggel nem tartozik, így a megfizetett szolgáltatási díj visszatérítésére nem köteles.

 

 1. Szerződő felek kizárják Szolgáltató felelősségét arra az esetre, ha Ügyfél bármely kizáró ok figyelmen kívül hagyásával rendeli meg a szolgáltatást. Amennyiben Ügyfél bármely jelen fejezetben foglalt kizáró ok figyelmen kívül hagyásával rendeli meg a szolgáltatást és ez a szolgáltatás teljesítése során Szolgáltató tudomására jut, Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szerződést azonnali hatállyal felmondja és a szolgáltatás további teljesítését megtagadja.

 

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

 

 1. Szerződő felek rögzítik, hogy a szolgáltatási díj megfizetését megelőzően, amennyiben Szolgáltató részéről sem történt még szolgáltatásnyújtás, bármely fél jogosult a jelen szerződéstől elállni.

 

 1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármely szolgáltatás megrendelését indokolással vagy indokolás nélkül a szolgáltatásnyújtás megkezdését megelőzően visszautasítsa. Ez esetben szolgáltatási díjfizetés még nem történt, így pénzvisszafizetési kötelezettség terhe nélkül jogosult Szolgáltató a jelen szerződéstől elállni.

 

 1. Szolgáltató fenntartja a jogot az Ügyfél előzetesen elfogadott jelentkezését követően, a tanácsadás során a szolgáltatás indokolás nélkül történő megtagadására és a szolgáltatás egyoldalú megszüntetésére.

 

 1. Szerződő felek közös megegyezéssel, az abban meghatározott feltételekkel jelen szerződésüket írásban bármikor megszüntethetik.

 

 1. Szerződő felek fenntartják a jogot, hogy a jelen szerződést – kizárólag közös megegyezéssel – írásban (e-mail útján) kiegészítsék vagy a szerződést módosítsák. Szerződő felek a szerződés esetleges további részleteiről jogosultak és kötelesek e-mail útján egyeztetni. A szerződés további kiegészítése vagy a teljesítést terhesebbé tevő módosítása esetén Szerződő felek a szolgáltatási díjban újra megállapodnak.

 

 1. Amennyiben Szerződő felek a jelen szerződést nem egészítik ki, illetve nem módosítják – közös megállapodás alapján további feladattal és további díjjal – úgy a jelen szerződés az abban rögzítettek kölcsönös teljesítésével megszűnik.

 

 1. Szerződő felek rögzítik, hogy a megrendelt és megfizetett szolgáltatás csomag módosítására nincs lehetőség. Más szolgáltatás csomag megrendelésére kizárólag az adott szolgáltatás csomag teljes összegű megrendelésével van lehetőség, amennyiben szerződő felek ettől eltérően közös megállapodásukban erről nem rendelkeznek.

 

 1. Szerződő felek a szolgáltatás jellegéből adódóan kizárják a szerződés egyoldalú, rendes felmondással való megszüntetésének lehetőségét. Ügyfél bármely szolgáltatás díjának pontos összegben történő kiegyenlítésével egyértelműen kifejezi szándékát az adott szolgáltatás igénybevételére és automatikusan elfogadja Szolgáltató jelen szerződéses feltételeit. Erre tekintettel Ügyfél a szolgáltatás díjának kiegyenlítését követően bármely indokkal vagy indokolás nélkül (pl. vélt vagy valós egészségügyi problémákra, családi okokra vagy egyéb külső körülményekre való hivatkozással) úgy dönt, hogy mégsem kívánja igénybe venni a szolgáltatást és ezzel felmondja a jelen szerződést, úgy a szolgáltatás jellegére tekintettel nincs lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésére, illetve visszafizetésére, ide nem értve az olyan azonnali hatályú felmondást, amely esetén Ügyfél hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az a Szolgáltató súlyos szerződésszegésére vezethető vissza.

 

 1. Bármely Szerződő fél jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha Ügyfél nem fizeti meg határidőben a szolgáltatási díjat vagy annak egy részét; ha bármely szerződő fél vállalását nem teljesíti vagy más szerződésszegő magatartást tanúsít és azt felszólítás ellenére sem teljesíti, illetve szünteti meg; ha bármely fél a teljesítést jogellenesen megtagadja. Szolgáltató a megfizetett szolgáltatási díj visszafizetésére nem köteles.

 

 1. Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződést a szolgáltatási díjvisszafizetés terhe nélkül különösen, ha:

– az Ügyfél bármely kizáró ok figyelmen kívül hagyásával rendeli meg a szolgáltatást és ez a szolgáltatás teljesítése során Szolgáltató tudomására jut, Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és a szolgáltatás további teljesítését megtagadni;

– az Ügyfél a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségét határidőn belül nem teljesíti, nem teljesítése azonnali hatályú felmondási oknak minősül és Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani;

– az Ügyfél a konzultáción nem jelentkezik a jelen szerződésben meghatározott módon és időben Szolgáltatónál, illetve a Szolgáltatóval egyeztetett konzultációkon nem jelenik meg időben vagy a megfelelő helyszínen.

 

 1. Szerződő felek kölcsönösen írásbelinek és elfogadottnak tekintik, ha a szerződéstől való elállásra, annak módosítására, megszüntetésére vagy az azonnali hatályú felmondásra irányuló jognyilatkozatuk a másik fél részére a felek által jelen szerződésben kölcsönösen, írásbeli kommunikációs formaként elfogadott e-mail útján kerül megküldésre. Szolgáltató e-mail címének a jelen szerződésben rögzített e-mail cím minősül, míg Ügyfél részéről az Ügyfél által a szolgáltatás során kommunikációs formaként használt bármely e-mail címe elfogadottnak minősül.

 

 1. A szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén az érvénytelenség jogkövetkezményeit csak e rendelkezésekre kell alkalmazni, az érvénytelenség a szerződés többi részét nem érinti. Az érvénytelen rész helyébe automatikusan a hatályos jogszabályi rendelkezések lépnek, feltéve, hogy a Szerződő felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül is megkötötték volna.

 

 1. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók.

 

Az online értékesítésre vonatkozó speciális rendelkezések

 

 1. A Weboldalra bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Megrendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló a Weboldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a Weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével az Üzemeltetőnek kárt okozhat. Ezen esetben az Ügyfél/Vásárló az Üzemeltető Ügyfélszolgálatához fordulhat, ahol a korlátozás(ok) indokairól tájékoztatást kap.

 

 1. Az Ügyfél kapcsolatba léphet az Üzemeltetővel az Üzemeltető megadott elérhetőségein keresztül. Az Üzemeltető az általa kapcsolatfelvétel céljára megadott információk valósságáért és helyességéért felel.

 

 1. A Weboldalon feltüntetett Tartalom, különösen a Termékek leírására használt információ nem jelenti az Üzemeltető ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják, a Weboldalon szereplő képek csupán illusztrációk.

 

 1. Az Üzemeltető a Megrendelés lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások teljesítésével harmadik személyt bízhat meg a Vásárló előzetes és/vagy egyidejű tájékoztatásával. Ez a Vásárló beleegyezéséhez nem kötött. Az Üzemeltető azonban ezen esetekben is felel a Vásárlóval kötött Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséért.

 

Szellemi tulajdon

 

 1. A Tartalom a jelen ÁSZF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat, animációkat, multimédia szövegeket és/vagy bármely egyéb tartalmat. Mindez kifejezetten az Üzemeltető tulajdonát képezi és az Üzemeltető ezzel kapcsolatban minden jogát fenntartja.

 

 1. A Felhasználó/Ügyfél/Vásárló a Tartalmat, illetve annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából töltheti le, másolhatja, illetve használhatja a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban. A személyes felhasználáson túl a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló – az Üzemeltető kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül – nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, illetve az eredetitől eltérő bármely más kontextusba helyezni.

 

 1. Bármely Tartalom, amelyhez a Felhasználónak/Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozik.

 

 1. Amennyiben az Üzemeltető egy Ügyfélnek / Vásárlónak a Tartalom vagy annak bizonyos része vonatkozásában a közöttük erre létrejött külön megállapodás értelmében az abban meghatározott tartalommal felhasználási jogot ad, és amely tartalomhoz az Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van vagy az Ügyfél/Vásárló ezen megállapodás következtében hozzáférést nyer, e felhasználási jog csakis a megállapodásban meghatározott Tartalomra vagy tartalmakra terjed ki, kizárólag annak vagy azoknak a Weboldalon történő elérhetősége időszakában vagy a megállapodásban maghatározott időszakra érvényes, a meghatározott feltételeknek megfelelően.

 

Titoktartás

 

 1. Szolgáltató által Ügyfél részére küldött szolgáltatás csomag bármely része és a szolgáltatás csomaghoz tartozó csatolmányok, információk a Szolgáltató tulajdona, amelyek szerzői jogi védelem alatt állnak. Ezen szellemi termékek felhasználása minden esetben a szerző kizárólagos és írásos hozzájárulásával engedélyezett. A szolgáltatás csomag bármely része, a szolgáltatás csomaghoz tartozó csatolmányok, információk fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

 

 1. A 82. pontban foglalt eseteken kívül a szolgáltatás csomag bármely része, a szolgáltatás csomaghoz tartozó csatolmányok, információk tartalmáról tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, illetve ezek tartalmát felhasználva saját hasonló (pl. táplálkozással, egészségmegőrzéssel, fizikai közérzetjavító tevékenységgel, életvezetéssel kapcsolatos bármilyen jellegű) terméket, szolgáltatást létrehozni.

 

 1. Ügyfél a jelen szerződés aláírásával titoktartási kötelezettséget vállal a jelen szerződésben foglalt szolgáltatás minden elemének tartalma vonatkozásában, harmadik személynek sem a szolgáltatás csomag bármely részét, a szolgáltatás csomaghoz tartozó csatolmányokat, információkat, a konzultáción és tanácsadáson elhangzottakat szóban vagy írásban, megtekintésre vagy másolásra nem adhatja ki, továbbá nem adhatja át, nem oszthatja meg, internetre nem töltheti fel, nem terjesztheti, nem értékesítheti azokat.

 

 1. Amennyiben Szolgáltató tudomást szerez szellemi terméke egészének vagy bármely részének illetéktelen felhasználásáról, bármely nemű megosztásáról, amely Ügyfél szerződésszegő magatartására vezethető vissza, úgy Ügyfelet jelen szerződés alapján a szellemi termék értékének, továbbá Szolgáltató kárának megtérítésére kötelezi akként, hogy a szellemi termék értékét és a szolgáltatás harmadik személy vagy nyilvánosság számára történő közzétételével okozott kár megtérítésének értékét kártérítés jogcímén érvényesíti Ügyféllel szemben. Szolgáltató a jelen pontban foglalt kártérítés összegét az okozott kárral arányosan, azonban legalább 1.000.000,- Ft-ban, azaz egymillió forintban állapítja meg, amely kártérítési kötelezettséget és annak mértékét Ügyfél a jelen szerződés megkötésével magára nézve kötelezőnek ismer el. A jelen pontban foglalt kártérítés teljesítése nem jelenti a szerzői jogi mű szerzői jogának megváltását vagy megvásárlását, így azzal egyidejűleg Szolgáltató jogosult Ügyfelet a további magáncélon kívüli felhasználástól, valamint harmadik személyeket a szerzői mű bármely célú és jellegű felhasználásától eltiltani. Szolgáltató emellett nem vállal felelősséget a szerzői műben szereplő adatok, illetve információk jogosulatlan célú felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért.

 

 1. Szerződő felek jelen szerződés keretében kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy titokban tartanak és bizalmasan kezelnek minden, a jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatban keletkezett vagy tudomásukra jutó üzleti titkot, információt, dokumentumot és minden egyéb anyagot, továbbá azokat soha, semmilyen okból nem tárják fel vagy engedik meg a felfedésüket bármely harmadik fél számára, kivéve amennyiben erről Szerződő felek kölcsönös akaratnyilatkozatukat kifejező írásbeli megállapodásban rendelkeznek. Ezen túlmenően sem közölhetnek harmadik személlyel olyan adatot, amely a teljesítéssel összefüggésben jutott tudomásukra, és amelynek közlése Szerződő felek bármelyikére hátrányos következménnyel járna. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely, jelen fejezetben foglalt titoktartási kötelezettséggel terhelt információ kiadása, Szerződő fél kizárólag a másik Szerződő fél által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat szolgáltathatja ki.

 

 1. A Vásárló/Ügyfél által az Üzemeltetőnek szolgáltatott bármely jellegű információt az Üzemeltető bizalmasan kezeli, azt csak jelen ÁSZF-ben rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik személyekkel.

 

 1. A Vásárló/Ügyfél a Megrendelés/Szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére az Üzemeltető előzetesen adott írásos hozzájárulása nélkül.

 

Személyes adatok kezelése

 

 1. A Weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata jelen Általános Felhasználási Feltételek részét képezi, a szabályzat az alábbi linken érhető el: https://taplalkozasoptimalizalas.hu.

Résztvevő jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi továbbá, hogy Lencsés-Pál Mónika Petra (8000 Székesfehérvár, Titeli út 50.) adatkezelő által a https://taplalkozasoptimalizalas.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

 • azonosítószám,
 • név,
 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • cégnév,
 • számla cím,
 • posta cím,
 • a felhasználó számítógépének IP címe, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termékek/szolgáltatások, a vásárlás értéke), a fizetési és szállítási mód, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff /”

 

Cookie (süti) használata

 

 1. A Weboldal sütiket használ, az Üzemeltető sütikre vonatkozó szabályzata az alábbi linken érhető el: https://taplalkozasoptimalizalas.hu

 

Vis maior

 

 1. E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, az Üzemeltetőt érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi Üzemeltető számára a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.

 

 1. A Felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben vis maior eredményezi.

 

 1. Amennyiben a vis maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.

 

Alkalmazandó jog, panaszkezelés, jogérvényesítés

 

94./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire, valamint a távollevők között kötött szerződések vonatkozásában a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) egyes rendelkezéseire.

 

 1. A jelen szerződés távollevők között kötött szerződésnek minősül azzal, hogy a Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pontja alapján szolgáltató minden szolgáltatás csomagja egyedi és személyre szabott termékcsomagokat (személyre szabott étrend, személyre szabott edzésterv, személyre szabott életvezetési tanácsok) tartalmaz, az olyan, amelyet egyértelműen a fogyasztó Ügyfél személyére szab Szolgáltató, így Ügyfél a Korm. rendelet 20. § szerinti elállási és felmondási jogát nem gyakorolhatja.

 

 1. Szolgáltató vonatkozásában magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

 

 1. Szavatossági igény érvényesítése: Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a hibákért, amelyek a szolgáltatás megrendelése időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Ügyfél érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult a szolgáltatás nyújtás megkezdésének időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Ha Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

 1. Szerződő felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalás keretében kívánják rendezni, melynek eredménytelensége esetén a jogvita rendezésére a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróságot jelölik ki.

 

 1. Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezése esetén az eljárásra Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Ügyfél erre irányuló kérelme alapján a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás, illetve az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testülethez is benyújtható a kérelem. Ügyfél belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg, azonban az eljárás az itt említett békéltető testület helyett – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – a szerződés teljesítésének helye szerinti testület is illetékes, ha a teljesítés helye belföldön található. Ha több fogyasztó közösen terjeszt elő kérelmet, bármelyik kérelmezőre illetékes testület valamennyi kérelmezőre nézve illetékes. Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Fejér Megyei Békéltető Testület (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6., telefon: +36 22 510-310, e-mail: bekeltetes@fmkik.hu).

 

 1. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a https://taplalkozasoptimalizalas.hu weboldal Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit frissítse, illetve időközönként módosítsa, hogy az tükrözze a weboldal működési módját és feltételeit, vagy a jogszabályi környezet változását. Ilyen esetekben az Általános Szerződési Feltételek módosított változata jelenik meg az oldalon. Az Általános Szerződési Feltételek tartalmát érdemes időről-időre figyelni a Weboldalon. Az Általános Szerződési Feltételek ellen, azok Weboldalon történő közzétételét követően, a Vásárló/Felhasználó tiltakozhat.

 

Kelt: Székesfehérváron, 2022. április 25. napján.